Duurzaam genieten

Dat is waar Camellia S voor staat. Voor mensen die net zoals wijzelf bewust zijn van zowel de eigen gezondheid als de gezondheid van onze planeet. Biologisch waar mogelijk, steeds ecologisch verantwoord en met respect voor de natuurlijke rijkdom van moeder Aarde.

Uitzonderlijke kwaliteit

Een never-ending zoektocht naar producten met een onberispelijke kwaliteit. Gecontroleerd door de nodige Europese instellingen én vakspecialisten om u op elk moment het allerbeste aan te bieden.

Onderscheidend design

'Gezond', 'ecologisch verantwoord' en 'kwaliteit' zijn termen die jammer genoeg maar al te vaak in één adem worden genoemd met 'saai', 'kleurloos' en 'oubollig'™. Dit is bij onze producten echter zeker niet het geval. Het opvallend hip en trendy design maakt dat onze producten, naast een streling voor neus en tong, ook de ogen verwennen. Kortom: een feest voor alle zintuigen.

Camellia S bvba gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren:

Soorten persoonsgegevens:

Camellia S kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Verwerkingsverantwoordelijke

Niels Desmet
Zaakvoerder Camellia S
Liebaardstraat 85, 8792 Desselgem
niels@camelliasbvba.eu
+32 (0)479 325 105

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Camellia S uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen.

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve contact op te nemen met Niels Desmet via email of per post:

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen door contact met Camellia S op te nemen.
Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Camellia S. 

Meldingsplicht bij data-lek

Wanneer er zich een data-lek zou voordoen bij Camellia S en een groot risico zou kunnen vormen voor uw rechten en vrijheden, wordt u hiervan verwittigd.

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Camellia S uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Verandering aan het privacy beleid

Camellia S is gerechtigd om deze Privacy Policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website www.camelliasbvba.eu. Het is in dit kader aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de Privacy Policy wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Vragen en feedback

Indien u vragen heeft over de Privacy Policy of de wijze waarop Camellia S uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren: